// Doświadczenie

Misją Praskiej Auto Szkoły jest: podejmowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Celem firmy jest  edukacja kandydatów na kierowców oraz dzieci i młodzieży poprzez pogłębianie znajomości prawa drogowego i rozwijanie umiejętności niezbędnych do korzystania z infrastruktury drogowej i unikania zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Praska Auto Szkoła stara się odpowiedzieć na współczesne wyzwania cywilizacyjne oraz w związku z tym, zwiększające się zapotrzebowanie społeczne na edukację komunikacyjną, a także edukację dającą wiedzę i umiejętności niezbędne dla ratowania życia ludzkiego w chwili zagrożenia.

Praska Auto Szkoła istnieje od 1991. To dowód na solidne i fachowe podejście do naszych kursantów. Kadra PAS to instruktorzy, wykładowcy z ogromnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu praktycznego i teoretycznego. Jesteśmy autorytetem, stąd też dorobiliśmy się wielu publikacji w mediach. Bierzemy udział w licznych konsultacjach społecznych z zakresu ruchu drogowego. Organizujemy szkolenia non-profit, dla podnoszenia naszego bezpieczeństwa.

Zdobycie prawa jazdy to inwestycja. Inwestujesz pieniądze, czas. Zainwestuj w nas. Wyszkolimy Cię za rozsądne pieniądze. Dopasujemy godziny szkolenia i jazdy do Twoich codziennych zajęć. Zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności w dobrej atmosferze, przy profesjonalnej pomocy i opiece. Szkolimy od wielu lat, wiemy jak to robić.

Od dnia założenia do dziś w Praskiej Auto Szkole kursy na prawo jazdy odbyło 7500 osób; instruktorzy PAS przygotowali do egzaminu i przeprowadzili egzaminy na kartę rowerową i motorowerową 10 000 dzieci i mlodzieży z warszawskich szkół.

Oprócz działalności szkoleniowej kierownictwo i pracownicy PAS biorą czynny udział w wielu imprezach i akcjach mających na celu poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Szkoła współpracuje także z warszawskim wydawnictwem „Grupa IMAGE” i innymi organizacjami i instytucjami w przygotowywaniu i opracowaniu materiałów i pomocy naukowych wykorzystywanych podczas szkolenia kierowców, kandydatów na instruktorów oraz innych osób związanych ze ruchem drogowym.

Autoszkoła PAS aktywnie propaguje ideę krzewienia wiedzy o pierwszej pomocy i szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w wypadkach drogowych. W związku z tym przy udziale kierownictwa PAS wydano poradnik ratownika drogowego „Wypadek drogowy – pierwsza pomoc” i tematyczne plansze poglądowe; PAS brał udział w produkcji spotu reklamowego i bierze nadal czynny udział w programie psychologicznym „Obserwator” a także: w programach „Prawo jazdy”; w publikacji poradnika dla nauczycieli i opiekunów wycieczek szkolnych w zakresie bezpieczeństwa.