// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Uwaga uczniowie klas maturalnych!

Jeszcze przed gorączką przygotowań do egzaminu maturalnego skorzystajcie z okresu ferii zimowych

i po jednotygodniowym odpoczynku rozpocznijcie kurs na prawo jazdy.

Przystępując do szkolenia w tym czasie macie szansę na ukończenie i zdanie egzaminu przed zmianą przepisów wchodzących 4 czerwca.

Dla rozpoczynających szkolenie 20.01.18 lub 27.01.18 10% rabatu od ceny Kursu

Feria Zimowe 2018 z PAS