// uczciwe, solidne i nowoczesne...

Archive for Październik, 2017

Wypadki drogowe – sprawcy- przyczyny

 Zawsze bezpośrednim sprawcą wypadku drogowego lub kolizji jest człowiek. Pod tym pojęciem najczęściej rozumie się uczestnika ruchu drogowego ( kierowcę, pieszego, rowerzystę) i to on  jest odpowiedzialny oraz ponosi konsekwencje za doprowadzenie do zdarzenia. W celu uniknięcia zagrożeń  dla bezpieczeństwa lub utrudnień w ruchu drogowym, a także zakłócenia porządku publicznego oraz narażenia kogokolwiek na szkody […]

Inauguracja Roku Akademickiego w Praskiej Auto Szkole

Praska Auto Szkoła jest od początku swojego istnienia propagatorem  bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaangażowanym w wiele różnorodnych działań w tym zakresie, między innymi jako ambasador Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Dążymy w ramach swoich działań do skutecznego wpływania poprzez edukację na poprawę bezpieczeństwa  na polskich drogach i zmniejszania zagrożeń wypadkami drogowymi również wśród młodzieży. Mając na […]