// uczciwe, solidne i nowoczesne...

Archive for Listopad, 2015

Wytyczne resuscytacji 2015 ERC

Główne zalecenia Polskiej Rady Resuscytacji na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji ( ERC)z października 2015 roku dotyczących udzielania pierwszej pomocy przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego koncentrują się tym razem na trzech zasadniczych kwestiach: 1. Ustawiczne szkolenie jak największej grupy osób w zakresie wstępnego rozpoznania stanu poszkodowanego, umiejętnego przekazania informacji dyspozytorowi pogotowia ratunkowego lub służb […]