// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

V Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut”

Już po raz piąty mamy przyjemność zaprosić wszystkich nauczycieli i uczniów z otwartym sercem i głową do udziału w naszym projekcie Praskie Konkursy Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut”.
Do grupy dotychczas uczestniczących w konkursie szkół z prawobrzeżnej Warszawy i Marek zapraszamy w tym roku również szkoły z Sulejówka, Ząbek i Zielonki.
Po warszawskiej prawej stronie Wisły biją serca osób gotowych edukować się w udzielaniu pierwszej pomocy. Poszerzając krąg uczestników projektu, chcemy całe Mazowsze zarażać naszym entuzjazmem dla zdobywania wiedzy i umiejętności ważnych dla ratowania życia ludzkiego.
Piąta edycja konkursu zobowiązuje nas do podwyższania jakości szkolenia nauczycieli i uczniów, a co za tym idzie podnoszenia poziomu zmagań konkursowych. Szczególne miejsce zajmują tu umiejętności związane z resuscytacją w rozumieniu nowych Wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015:
„W celu poprawy wyników leczenia nadal kluczowe jest prowadzenie wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Osoby prowadzące RKO powinny zapewnić uciśnięcia klatki piersiowej o odpowiedniej głębokości (około 5 cm, ale nie większej niż 6 cm u przeciętnego dorosłego) oraz częstości 100-120 uciśnięć na minutę. Należy umożliwić całkowity powrót klatki piersiowej do jej pierwotnego kształtu pomiędzy uciśnięciami oraz minimalizować przerwy w uciśnięciach. Wykonując oddechy ratownicze lub wentylując pacjenta trzeba poświęcić około jedną sekundę na wypełnienie płuc objętością wystarczającą do zapewnienia widocznego uniesienia się klatki piersiowej. Stosunek uciśnięć klatki piersiowej do wentylacji pozostaje 30:2. Podczas prób wentylacji przerwy w uciśnięciach klatki piersiowej nie mogą trwać dłużej niż 10 sekund.”
Fundacja Prometeusz, Praska Auto Szkoła oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 jeszcze raz zapraszają do wspólnej efektywnej pracy dającej podstawy do skutecznego działania na rzecz poszkodowanych jako świadkowie zdarzeń.

Maria Krzysztoporska SP 30
Jan Szumiał PAS
Jacek Szyzdek FP

loga organizatorów pasek