// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Bezpieczna odległość w tunelu

 20130904_171511_resized

Niewielu kierowców wie, że w Prawie o Ruchu Drogowym zapisane są minimalne odległości między pojazdami podczas ruchu i zatrzymania się (wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego) w tunelu. 

Zachowanie bezpiecznej odległości w tunelu jest bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo. Dlaczego? Odpowiedź nie jest trudna. Adaptacja wzroku człowieka do otoczenia. Po wjechaniu w zaciemnione miejsce wzrok musi się przystosować. U każdej osoby czas reakcji wzroku na zmianę oświetlenia jest inny. Taka sama sytuacja jest po nagłym wyjeździe z tunelu na teren z dużym nasłonecznieniem.

 Podczas badań psychotechnicznych dla kierowców przeprowadzany jest test komory ciemności. Badany zamykany jest w pomieszczeniu z pełnym zaciemnieniem na 5 minut, po czym patrzy w okular w którym jest silne podświetlenie i umieszczona cyfra niezbyt wyraźna. Psycholog mierzy czas w jakim badany odczyta tą cyfrę.

Ale to nie jedyny powód.  Może wystąpić zbyt duże zadymie tunelu przy większej ilości pojazdów stojących w ewentualnym zatorze drogowym, ograniczony dostęp do pojazdów i osób poszkodowanych w razie kolizji lub wypadku zaistniałego w tunelu dla służb ratunkowych, oraz trudniejsze usunięcie skutków zdarzenia.

W interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrze jest znać przepisy dotyczące bezpiecznych odległości (nie) tylko w tunelu i stosować się do nich. 

Prawo o ruchu drogowym

Art. 19 ust.4 Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

1)      50m- jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej  3,5t lub autobusem;

2)      80m- jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem nie wymienionym w pkt 1.

Art. 47a Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5m.

                                                                                                                                                                                     Jan Szumiał