// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Pięć złotych minut

                                 „Pięć złotych minut

logoII Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej

Już za tydzień  24 maja 2013 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 odbędzie się druga edycja projektu. Hasło zeszłorocznego konkursu brzmiało: „Nie bądź obojętny ty też możesz pomóc”.

W listopadzie ub. r. odbyło się seminarium – „Zagrożenia w szkole i poza nią – profilaktyka i działanie”, w lutym Kurs BLS-AED, w marcu Kurs Urazowy. Były to zajęcia dla nauczycieli, którzy swoją ujednoliconą wiedzę i umiejętności przekazali uczniom-uczestnikom tegorocznego konkursu. Wzięli w nich udział nauczyciele ze szkół podstawowych wszystkich dzielnic prawej strony Wisły, którzy zgłosili udział swoich placówek w konkursie.

24 maja 2013 w zawodach weźmie udział 26 trzyosobowych drużyn z 19 szkół podstawowych. Uczniowie napiszą test teoretyczny oraz sprawdzą swoje umiejętności na 5 stacjach działań praktycznych. Ze względu na dużą liczbę uczestników (78 osób) stacje będą zorganizowane na dwóch równoległych ścieżkach.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 oraz Fundacja Prometeusz i Praska Auto Szkoła, organizatorzy wszystkich działań, dokładają starań, aby finał projektu stał się atrakcyjną i niezapomnianą imprezą dla wszystkich jej uczestników.