// uczciwe, solidne i nowoczesne...

Archive for Kwiecień, 2013

Burze, pioruny – jak się przed nimi strzec.

Zbliża się okres  wiosenno-letnich burz z wyładowaniami elektrycznymi-piorunami. W ostatnich latach ilość burz uległa znacznemu zwiększeniu. Piorun ma w sobie potężny potencjał prądu stałego-napięcie od 100mln do 2bln V; natężenie ok. 200 A. Wyładowanie trwa kilka milisekund. W ok. 50% przypadków  porażenie piorunem występuje na skutek wytworzenia napięcia krokowego rozchodzącego się po ziemi prądu z […]

Tętno u osób nieprzytomnych a wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji

Docierają do mnie sygnały że zarówno w pytaniach egzaminacyjnych, jak i podczas szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy na kursach prawa jazdy, wskazuje się konieczność sprawdzania tętna u osób nieprzytomnych celem rozpoznania zatrzymania krążenia i oddychania. Polska Rada Resuscytacji w oparciu o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji co 5 lat uaktualnia zasady udzielania pierwszej pomocy. Ma […]

Długa droga uzyskania uprawnień do kierowania motorowerem przez osoby niepełnoletnie

Przed 19 stycznia 2013 roku, aby otrzymać kartę motorowerową wystarczyło zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, najczęściej na przenośnym miasteczku ruchu drogowego na zamkniętym terenie, gdzie nie było żadnego ruchu. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego Dyrektor Szkoły wydawał kartę motorowerową. Obecnie w miejsce karty motorowerowej wprowadzono prawo jazdy kategorii AM. Aby je uzyskać należy odbyć identyczną drogę jaką […]