// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

POMAGAMY W UZYSKANIU PKK

Jak uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę i zapisać się na kurs?

19.01.2013 weszła w życie Ustawa o kierujących pojazdami.

W związku z tym kursant chcący się zapisać na kurs musi uzyskać ze swojego Starosta Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

W celu samodzielnego uzyskania PKK należy:

  I. Złożyć w Starostwie następujące dokumenty :

  1. Orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.
  2. Wniosek o wydanie prawa jazdy.
  3. Jedną, aktualną kolorową fotografię, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem.
  4. Osoby niepełnoletnie – zgodę rodzica/opiekuna na uzyskanie prawa jazdy.
  5. Dowód osobisty, a osoby niepełnoletnie, nieposiadające dowodu osobistego, paszport lub legitymację szkolną.

II. Urząd w ciągu dwóch dni roboczych wystawi Profil Kandydata na Kierowcę.

III. Z uzyskanym numerem należy zgłosić się do Ośrodka Szkolenia Kierowców, aby zapisać się na kurs.

 

IV. Po zakończeniu kursu nauki jazdy Ośrodek aktualizuje Państwa PKK i odsyła go do Właściwego  Urzędu, Państwo natomiast udajecie się do wybranego przez siebie WORD-u z dowodem osobistym celem zapisania się na egzamin.

 

Przed rozpoczęciem kursu organizujemy spotkania informacyjne                  

(z możliwością odbycia badań lekarskich).