// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Drastycznie niska zdawalność na egzaminach na prawo jazdy. Jakie są tego przyczyny?

Nadal Polska jest w czołówce państw o największej wypadkowości w Europie. Unia Europejska zobowiązała  Dyrektywami Rząd Polski do podjęcia kroków zmierzających do poprawy  bezpieczeństwa na drogach. Jednym z rozwiązań tego problemu są zmiany w egzaminach.

Po wprowadzeniu zmian w testach egzaminacyjnych na prawo jazdy zdawalność spadła do kilku procent. Dlaczego?

Jedną z oczywistych przyczyn,  są w większości dotychczasowe metody nauczania na kursach prawa jazdy skierowane głównie na zapoznanie się kursantów z pytaniami egzaminacyjnymi, a nie ze znajomością przepisów ruchu drogowego. Często ośrodki szkolenia kierowców zawężały szkolenie teoretyczne do omówienia testów występujących w trakcie egzaminów państwowych w stopniu umożliwiającym szybkie ich rozwiązanie. Często było to za aprobatą, a nawet sugestią osób szkolonych. Dawało oszczędności czasowe i finansowe ( zmniejszało koszty za wynajem sali wykładowej, opłacenia wykładowcy itp). Przekładało się to na słabą znajomość przepisów ruchu drogowego przyszłych kierowców i bezpieczeństwo na drogach.

Obecnie tego typu szkolenie nie zagwarantuje osobom podchodzącym do egzaminu wyniku pozytywnego. Konieczne jest dokładne przyswojenie sobie nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale również wyposażenie i obsługi pojazdu. Pytania egzaminacyjne nie są już ogólnodostępne. Nie ma możliwości wcześniejszego zapoznania się z nimi.

Następnym problemem jest zmiana formy zadawania i odpowiadania na pytania. Dla wielu osób, które wcześniej nie zapoznają się z nią (formą) może być stresująca. Na ekranie pojawia się najpierw tylko treść pytania, a po 20 sek. animacja do niego. W ciągu następnych 15 sek. musimy udzielić odpowiedzi. Po tym czasie nie zależnie czy na nie odpowiemy, czy nie, wyświetlane jest następne pytanie. Nie ma możliwości powrotu do poprzedniego.  W teście jest 20 pytań podstawowych, na które odpowiadamy TAK lub NIE, a następnie 12 pytań , w których z trzech odpowiedzi należy zaznaczyć jedną prawidłową. Pytania są punktowane od 1 do 3 punktów. Trzeba otrzymać min 68 na 74 możliwych punktów.

Dla osób chcących zapoznać się z tą formą egzaminów dostępne są na rynku i w ośrodkach  testy o przybliżonej treści do egzaminacyjnej.

Kursant kończący kurs prawa jazdy musi również w ośrodku szkolenia kierowców przejść egzamin wewnętrzny odpowiadający warunkom egzaminu państwowego, co musi być udokumentowane w profilu kursanta i pamięci komputera na którym został on przeprowadzony.  Miejmy nadzieję, że z czasem kandydaci na kierowców oswoją się z nową formą egzaminu teoretycznego, a rzetelne prowadzenie wykładów na kursach stanie się normą.