// uczciwe, solidne i nowoczesne...

Archive for Styczeń, 2013

Po kursie BLS-AED

Dnia 23 lutego 2013 roku, w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul Kawęczyńskiej 2, odbył się kurs BLS-AED dla trzydziestu nauczycieli ze szkół prawobrzeżnej Warszawy. Był on kolejnym ogniwem współorganizowanego przez Praską Auto Szkołę projektu II Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej – „Pięć złotych minut”. Kurs finansowany ze środków […]

Drastycznie niska zdawalność na egzaminach na prawo jazdy. Jakie są tego przyczyny?

Nadal Polska jest w czołówce państw o największej wypadkowości w Europie. Unia Europejska zobowiązała  Dyrektywami Rząd Polski do podjęcia kroków zmierzających do poprawy  bezpieczeństwa na drogach. Jednym z rozwiązań tego problemu są zmiany w egzaminach. Po wprowadzeniu zmian w testach egzaminacyjnych na prawo jazdy zdawalność spadła do kilku procent. Dlaczego? Jedną z oczywistych przyczyn,  są […]