// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Od 19 stycznia 2013 roku dłuższa droga (administracyjna) do uzyskania prawa jazdy.

Komu zależy, aby jej uniknąć powinien zapisać się na kurs prawa jazdy rozpoczynający się przed tą datą.

 

Po 18 stycznia 2013 roku każda osoba ( nie zależnie od kategorii prawa jazdy o którą będzie się ubiegać) pierwsze kroki będzie musiała skierować do Starostwa zgodnie z miejscem zameldowania z orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Będzie istniała możliwość załatwienia sprawy w innym starostwie. Wtedy czas załatwienia sprawy ulegnie wydłużeniu, ponieważ cała dokumentacja przesłana zostanie ze starostwa do starostwa i po sprawdzeniu z powrotem. Starostwo dokona sprawdzenia ważności złożonych dokumentów ( uprawnień lekarza wystawiającego orzeczenie, w rejestrze CEPiK ewentualnej adnotacji o zakazie prowadzenia pojazdów). W urzędzie utworzony zostanie profil kursanta i przesłany ( drogą elektroniczną) do ośrodka szkolenia kierowców wskazanego przez osobę zainteresowaną. Po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminów wewnętrznych dokumentacja wróci do Starostwa. Tam dokonana zostanie ponowna weryfikacja (czy szkolenie odbyło się zgodnie z przepisami , czy ośrodek i instruktorzy szkolący posiadają odpowiednie kwalifikacje) .

Następnie profil kursanta przekazany zostanie do WORD-u wskazanego przez ubiegającego się o wydanie prawa jazdy. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego egzaminu, dokumenty ponownie wrócą do Starosty. Po weryfikacji, przekazane do PWPW nastąpi wydrukowanie prawa jazdy. Prawo jazdy odbędzie drogę do Urzędu. Tam szczęśliwy świeżo upieczony kierowca będzie mógł je odebrać i ruszyć w swoją pierwszą samodzielną podróż.

„Brzmi to optymistycznie”. Kto pokryje koszty całego przedsięwzięcia ( bo nie wątpliwie będą)? Na pewno nie będzie to nieodpłatnie. Czas chyba też się nie skróci.

                                                                              Jan Szumiał

 

CEPiK- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

WORD-Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

PWPW- Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych