// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

Kat. AM zamiast karty motorowerowej.

Motorower – pojazd dwu lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm³ lub silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.

Czterokołowiec lekki - pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h

 

Od 19 stycznia 2013r. Do kierowania takimi pojazdami będzie uprawniało prawo jazdy kat. AM. Aby je otrzymać trzeba będzie mieć ukończone 14 lat, uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami z tej grupy.  Odbyć szkolenie w ośrodku szkolenia w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin szkolenia teoretycznego i 10 godz. szkolenia praktycznego. Zdać egzamin państwowy z części teoretycznej (testy-32 pytania, czas 25 minut)  i praktycznej; Egzamin praktyczny ma odbywać się motorowerem.

Na egzamin praktyczny trzeba będzie stawić się w odpowiednim stroju motocyklisty (m. in. obuwie wiązane na płaskiej podeszwie, spodnie z długimi nogawkami, kurtka z długimi rękawami zapinana na guziki lub suwak, rękawice zakrywające całe dłonie)

W trakcie tej części egzaminu będzie trzeba omówić stan techniczny pojazdu i oświetlenie, sprawdzić naciąg łańcucha ( jeżeli jest), zdjąć z podnóżka, przemieścić motorower i ponownie podeprzeć na podnóżku.

Następnie wykonać na placu:

  • slalom wolny – jazda po łukach w kształcie 8 (5x) i pomiędzy 5 bramkami (2x) na placu manewrowym
  • slalom szybki (min 30 km/h) pomiędzy 5 pachołkami na drugim lub 3 biegu
  • ruszanie na wzniesieniu
  • hamowanie awaryjne
  • jazda po mieście trasą wyznaczoną (opis trasy wywieszony w WORD w miejscu ogólnodostępnym)

Czas egzaminu praktycznego, min. 25 minut.

Osoba posiadająca kartę motorowerową, będzie mogła wymienić ją na prawo jazdy kat. AM po przedłożeniu w urzędzie odpowiednim do miejsca zamieszkania następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie
  • fotografia           
  • zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba jest niepełnoletnia.
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy

Osoba, która przed dniem wejścia w życia ustawy ukończy lat 18 będzie mogła kierować motorowerem nie posiadając prawa jazdy; uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

( źródło:Dz. U z 10.02.2011;rozp. z dn. 31.07.2012;z dn. 13.07.2012)