// 15 000 wyszkolonych kierowców

Blog

I Praski Konkurs Szkół Podstawowych z Pomocy Przedmedycznej „Nie bądź obojętny – Ty też możesz pomóc”

To pierwsza taka inicjatywa w prawobrzeżnej Warszawie. Konkurs  odbył się 25 maja 2012 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2

Inicjatorami i organizatorami byli Dyrekcja i nauczyciele szkoły oraz Praska Auto Szkoła. Konkurs adresowany był do uczniów klas 4-6. Miał na celu stworzenie możliwości wykazania się umiejętnościami uczniów szkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wymianę między sobą doświadczeń ich i nauczycieli. Pozwolił porównać poziomy wiedzy w tym zakresie w poszczególnych szkołach.

W konkursie wystartowało 8 drużyn z 5 szkół podstawowych prawobrzeżnej Warszawy nr: 30, 42, 73, 154, 258.

Wyłoniono Mistrza i V-ce Mistrzów w udzielaniu pomocy przedmedycznej.

Tytuł „Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy” otrzymała drużyna reprezentująca Szkołę nr 30 w składzie:

Szymon Żołondowski, Jan Dimitrov, Maja Markowska

Tytuł „ I-Vce Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy” otrzymała drużyna ze Szkoły nr 258 w składzie:

Karolina Jarząbek, Klaudia Kamińska, Aleksandra Skwierczyńska

Tytuł „II-Vce Mistrza Szkół Podstawowych Prawobrzeżnej Warszawy w udzielaniu pierwszej pomocy” otrzymała drużyna reprezentująca Szkołę nr 30 w składzie:

Bartosz Sitnik, Nikola Cackowska, Piotr Szczepański

Konkurs składał się z sześciu  konkurencji: testu obejmującego wiedzę teoretyczną oraz 5 stacji praktycznych, na których zawodnicy działając w 3 osobowych drużynach realizowali zadania związane z konkretnymi pozorowanymi zdarzeniami,  jakie możemy spotkać  w codziennym życiu.

Uczniowie w chwili zauważenia osób poszkodowanych musieli ocenić: własne bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, stan  poszkodowanego, szukać pomocy u osób znajdujących się w pobliżu (ze szczególnym naciskiem na osoby dorosłe), wezwać pomoc medyczną, udzielić stosownej do sytuacji pomocy tj.: resuscytacja, ułożenie w pozycję bezpieczną, założenie opatrunku uciskowego, zatrzymanie krwawienia z nosa, w każdym przypadku pamiętając o środkach zabezpieczających tj .rękawiczki i maseczki do sztucznego oddychania.

Na dziedzińcu szkoły policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KS Policji przygotowali tor rowerowy, na którym  uczestnicy oraz pozostali uczniowie szkoły mogli doskonalić technikę jazdy na rowerze.

Konkurs zakończył pokaz ratownictwa pod nadzorem sędziego głównego zawodów, prezesa Fundacji Prometeusz Pana Jacka Szyzdka, w którym swoje umiejętności zademonstrowali uczestnicy konkursu.

Konkurs zaszczycili swą obecnością i wręczenia nagród dokonali:

Pani Joanna Stefaniak – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pan Piotr Zalewski – burmistrz Dzielnicy Praga Północ

Pan Włodzimierz Siess – Naczelnik Wydziału Oświaty Dzielnicy Praga Północ

Pani Hanna Jarzębska – przewodnicząca Komisji Oświaty Dzielnicy Praga Północ

Pani Bożenna Chlabicz- Redaktor Naczelny portalu edukacyjnego Wychowanie Komunikacyjne

Patronat medialny nad konkursem objął Ks. Grzegorz Walkiewicz Dyrektor Radia Warszawa.

Konkurs patronatem objęli:

Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komendant Straży Miejskiej m. St. Warszawy, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Prezes Wydawnictwa Grupa IMAGE, właściciele Lecznicy Stomatologiczno-Lekarskiej DEMETER, Dyrektor Toyota Marki,  Dyrektor Policealnej Warszawskiej Szkoły Medycznej, THE SIGN.

Dzieci oprócz wykazania się wiedzą i umiejętnościami w udzielaniu pierwszej pomocy, dobrze się bawiły oraz otrzymały nagrody, podręczne apteczki i inne upominki ufundowane przez patronów konkursu.