// uczciwe, solidne i nowoczesne...

Archive for Październik, 2011

Dłuższa droga do uzyskania prawa jazdy

Obecnie, aby uzyskać prawo jazdy osoba zainteresowana udaje się do ośrodka nauki w celu odbycia właściwego szkolenia. Wnosi opłatę za szkolenie, przechodzi, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu badania lekarskie ( najczęściej w ośrodku nauki jazdy), po których uzyskuje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem. Wypełnia wniosek o wydanie prawa jazdy, w którym składa […]

Egzamin na prawo jazdy na nowych zasadach. Zmiany od 12 lutego 2012r.

Kto chce zdawać jeszcze na dotychczasowych zasadach musi się szybko decydować, aby zdążyć. Jakie to będą zmiany? Zmiany dotyczą  głównie kat. A i B. Egzamin teoretyczny. Testy nie będą ogólnodostępne, a ilość pytań zdecydowanie większa (3 tys. w bazie pytań ).  Pytania będą jednokrotnego wyboru (tak/nie). Test będzie składał się z 40 pytań, a czas […]

Edukacja dla bezpieczeństwa – zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci szkół podstawowych.

  Praska Auto Szkoła wraz ze Szkołą Podstawową nr 30 przeprowadziły zajęcia warsztatowe z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci z klas 4-6. Szkolenie prowadzili; nauczyciel uprawniony do edukowania w zakresie pierwszej pomocy oraz ratownik drogowy. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności uczniów we wzywaniu służb ratunkowych i w udzielaniu pierwszej pomocy, a […]

Kobieta ciężarna w samochodzie – w pasach bezpieczeństwa, czy bez?

Art. 39 ust. 1 i 2 p. 2 Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy kobiety o widocznej ciąży.   Część przyszłych mam zapina pasy bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem, ale nie zawsze robi to prawidłowo. […]